Omni Centrum

Wszystkich Odwiedzających i osoby zatrudnione w Centrum Handlowym uprzejmie prosimy o stosowanie się do niniejszych zasad oraz innych zaleceń Dyrekcji Centrum.

Na terenie Centrum zabrania się:

 • korzystania z wrotek, deskorolek, rowerów, hulajnóg lub innych osobistych środków transportu,
 • używania wózków sklepowych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • palenia wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów, spożywania alkoholu lub innych nielegalnych substancji na terenie Centrum poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu (z wyjątkiem psów asystujących), fotografowania i filmowania, a także przeprowadzania wywiadów na terenie obiektu bez zgody Dyrekcji Centrum,
 • reklamowania lub oferowania, w tym również dystrybuowania broszur, ulotek lub innych materiałów reklamowych w jakimkolwiek miejscu na terenie Centrum lub na przyległych terenach,
 • organizowania spotkań, prezentowania jakiegokolwiek towaru na sprzedaż, sprzedaży obwoźnej, wykonywania utworów muzycznych,
 • żebrania,
 • organizowania oficjalnych zbiórek pieniędzy bez zgody Dyrekcji Centrum,
 • przebywania na terenie Centrum Handlowego:
  • osób w stanie nietrzeźwym bądź będących pod wpływem podobnie działających środków,
  • osób, których zachowanie lub wygląd jest niezgodny z prawem, może zostać uznany za obraźliwy lub agresywny, lub też w jakikolwiek istotny sposób jest uciążliwy dla klientów lub pracowników Centrum,
  • osób, których zachowanie lub obecność może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, reputacji lub dobrego samopoczucia klientów lub pracowników Centrum.

W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych skutkujących koniecznością ewakuacji, klienci proszeni są o postępowanie zgodnie z komunikatami dźwiękowymi, jak również szczegółowymi instrukcjami personelu Centrum i odpowiednich służb.

Dyrekcja Centrum Handlowego
Omni Centrum